Categories

(VTC14)_Độc đáo những ngôi nhà tự chế ở Nha Trang(VTC14) – Rác thải nhưng không phải phế thải và sẽ không còn gây hại cho môi trường nếu như chúng được tái chế thành những vật dụng hữu ích. Tại thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa, một ý tưởng độc đáo đã được nhiều doanh nghiệp thực hiện đó chính là biến rác thải thành những ngôi nhà để du khách tham quan và nghỉ dưỡng.

Nguồn: https://land365.vn/

Article Tags:
Article Categories:
Tin tức

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *