Categories

Thu âm ngay trong Nhà nguyện Sistine? Tại sao không?Lần đầu tiên trong lịch sử, Vatican mở cửa Nhà nguyện Sistine để thực hiện thu âm cho album “Cantate Domini”. Và đảm nhận phần thể hiện, không ai khác chính là Dàn hợp xướng nhà nguyện Sistine.

Bạn có dùng Facebook? Like ‘ROME REPORTS tiếng Việt’ ngay nhé:

Nguồn: https://land365.vn/

Article Tags:
Article Categories:
Tin tức

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *