Categories

Rủi ro gì khi giá bán nhà trên hợp đồng thấp hơn thực tếTôi đang có ý định bán nhà nhưng người mua yêu cầu tôi ghi trong hợp đồng mua bán tại phòng công chứng với mức giá chỉ bằng một nửa so với mức giao dịch thực tế. Hai bên sẽ tự làm giấy mua bán riêng có ghi số tiền thực tế và thanh toán theo giấy này. Xin hỏi làm như vậy có rủi ro gì không?

Nguồn: https://land365.vn/

Article Tags:
Article Categories:
Mua bán

Comments

  • Khi bán vẫn tính theo % giá bán có liên quan gì với giá lúc mua đâu

    Sha Zhang March 10, 2020 11:46 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *