Categories

Ong Phong ngan can khong cho Tin do Hoi Thanh Tin Lanh Ha Noi vào Tho Phuong Chua do ong lam le



Đây là hình ảnh đau lòng trải qua hơn 105 Hội Thánh Tin Lành Hà Nội được Chúa cho Thành lập cho đến nay, giáo lý mới, niềm tin mới, thờ phượng Chúa mới thay cho Chúa Cứu Thê Giê Su Chết Trên Thập tự giá để cứu chuộc tội lỗi đã bị lãng quên, Thập tự giá đã bị hạ và giờ là đưa ‘Người lạ” mặc đồng phục, dùi cui vào trong Hội Thánh, ngăn cản con dân Chúa vào Thờ Phượng Chúa vào ngày Chúa nhật 06/10/2019.
Xin cầu nguyện cho Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (MB), Hội Thánh Tin Lành Hà Nội, con dân Chúa đang choáng váng, đau lòng, chia xé, cay đắng, thù hận…. kết quả này được Ông Bùi Quốc Phong chuẩn bị 7 năm qua. Ôi Chúa Ôi….

Nguồn: https://land365.vn/

Article Tags:
Article Categories:
Tin tức

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *