Categories

Những điểm lưu ý khi mua nhà hình thành trong tương laiTrên thực tế không có chủ đầu tư nào đầu tư dự án nhà ở và chờ hoàn thiện toàn bộ dự án mới tung ra thị trường, Thường, các chủ đầu tư phải huy động vốn từ người mua thông qua hợp đồng mua bán tài sản hình thành trong tương tai.

Nguồn: https://land365.vn/

Article Tags:
Article Categories:
Mua bán

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *