Categories

Mua bán nhà đất bằng giấy viết tay có được cấp sổ đỏ hay khôngVấn đề mua bán nhà đất bằng giấy viết tay xảy ra rất nhiều. Tuy nhiên, trước đây chưa có nghị định nào hướng dẫn cụ thể về việc cấp số đỏ cho các đối tượng này. Từ hôm nay (3/3/2017), nhà đất mua bán chỉ bằng giấy viết tay trước ngày 1/7/2014 cũng được cấp ‘sổ đỏ’.

Xem thêm thông tin về: Mua bán nhà đất bằng giấy viết tay có được cấp sổ đỏ hay không

Nguồn: https://land365.vn/

Article Tags:
Article Categories:
Mua bán

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *