Categories

MÃ VẠCH TRÊN GIẤY CHỨNG NHẬN | MÃ VẠCH TRÊN SỔ HỒNGMÃ VẠCH TRÊN GIẤY CHỨNG NHẬN | MÃ VẠCH TRÊN SỔ HỒNG
Mã vạch trên giấy chứng nhận (mã vạch trên sổ hồng) bắt đầu áp dụng 10/12/2009 khi Thông tư 17/2009/TT-BTNMT ngày 21 tháng 10 năm 2009 có hiệu lực và áp dụng chính thức cả nước chậm nhất 01/07/2010
Mã vạch trên giấy chứng (mã vạch trên sổ hồng) nhận gồm có 3 phần:
Mã vạch = Mã Phường (xã). Mã năm. Mã Hồ sơ
Trong đó:
Mã Phường (xã) có 05 chữ số, là mã đơn vị hành chính cấp xã nơi có thửa đất
Mã năm là mã năm cấp Giấy chứng nhận, gồm 02 chữ số sau cùng của năm ký cấp Giấy chứng nhận
Mã hồ sơ là mã của hồ sơ gốc (hồ sơ gốc gồm các giấy tờ để thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận); có 06 chữ số, bắt đầu từ số 000001 cho hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đầu tiên

Ngày 10 tháng 12 năm 2010 khi Thông tư 20/2010/TT-BTNMT ngày 22 tháng 10 năm 2010 có hiệu lực, Mã vạch trên sổ hồng (mã vạch trên giấy chứng nhận) có bổ sung thêm trường hợp cấp Giấy chứng nhận thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì ghi thêm mã của tỉnh (thêm 02 chữ số), thành phố trực thuộc Trung ương vào trước mã của xã, phường, thị trấn nơi có đất.
Như vậy, trước ngày ngày 10 tháng 12 năm 2010, Mã vạch trên giấy chứng nhận (mã vạch trên sổ hồng) chỉ gồm 13 chữ số.
Sau ngày ngày 10 tháng 12 năm 2010, Mã vạch trên giấy chứng nhận (mã vạch trên sổ hồng) chỉ gồm 13 đến 15 chữ số.
Tài liệu tham khảo:
– Thông tư 17/2009/TT-BTNMT ngày 21 tháng 10 năm 2009
– Thông tư 20/2010/TT-BTNMT ngày 22 tháng 10 năm 2010
– Thông tư 23/2014/TT-BTNMT ngày 19 thắng năm 2014

Nguồn: https://land365.vn

Xem thêm bài viết khác: https://land365.vn/tin-tuc/

Article Tags:
Article Categories:
Tin tức

Comments

 • P/S:
  Ở phút 08:35 Mã Xã là 08707 Phường Tích Sơn – Thành phố Vĩnh Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc
  Ở đây Mã vạch có 15 chữ số (26 08707 18 000394) nên bỏ 02 chữ số đầu khi lấy Mã Xã là 087007

  Nguyên Nguyễn April 10, 2020 9:08 am Reply
 • Cái file excel hay quá chú cho con xin được không ạ

  Hồng Như Phan April 10, 2020 9:08 am Reply
 • Video hay ý nghĩa

  Hồng Như Phan April 10, 2020 9:08 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *