Categories

Khai báo y tế toàn dân thực hiện ở đâu, như thế nào? | VTC NowVTC Now | Bắt đầu từ sáng nay, 10/3, tất cả người dân Việt Nam sẽ bắt buộc phải khai báo y tế. Vậy, người dân phải khai báo y tế ở đâu, như thế nào?

——————————
📱 VTC Now trên iOS:
📱 VTC Now trên Android:
💻 VTC Now trên YouTube:
💻 VTC Now trên Facebook:
💻 VTC Now trên Lotus:

Nguồn: https://land365.vn/

Article Tags:
Article Categories:
Tin HOT

Comments

  • Cách kiềm hãm dịch lây lan thời kỳ đầu lúc này là Nhà nước nên yều cầu toàn dân ngưng hoạt động giao dịch ít nhất 21 ngày để tập trung khai báo và kiểm soát dịch tại từng địa phương đồng thời cũng giảm áp lực cho các trung tâm cách ly tập trung và bệnh viện lớn.

    Np Binh March 11, 2020 9:11 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *