Categories

Hướng dẫn đăng ký bên nhà thầu trên mạng đấu thầu quốc giaHướng dẫn đăng ký bên nhà thầu trên mạng đấu thầu quốc gia
Kênh “Tri thức Tổng hợp” mong muốn đem đến cho các bạn nguồn tài liệu hữu ích, kiến thức đa dạng và phong phú, các công nghệ hiện đại, các mẹo vặt cuộc sống, giây phút giải trí công nghệ tuyệt vời…/ The channel “Tri thuc Tong hop” desires to bring you useful resources, diverse knowledge and rich, modern technology, life tips, great entertainment moments …
Mọi chi tiết xin cần tư vấn hoặc có khiếu nại về bản quyền xin vui lòng liên hệ/ For more information please contact us or have a copyright complaint
Full name: Ngo van Khang
Vocation: Civil engineer
Office: TVT Thinh Vuong Joint Stock Company
Address on GoogleMap:
Mobile/Zalo/Skype: 0974 505 320
Email: ankhangthinhvuong0711@gmail.com
Facebook:
Youtube: Thẻ hashtag Đấu thầu qua mạng: #Đauthauquamang #Duthauquamang #Moithauquamang

Nguồn: https://land365.vn/

Article Tags:
Article Categories:
Tin tức

Comments

 • Ok. Chia sẻ hay đấy

  Dung Vu February 26, 2020 6:45 am Reply
 • cần phải học hỏi nhiều hơn mỗi ngày

  Võ Đường Trung Sư Kê February 26, 2020 6:45 am Reply
 • Kiến thức bổ ích

  Kỹ sư Thủy lợi February 26, 2020 6:45 am Reply
 • Chia sẻ hũu ích đó

  Bé khám phá thế giới February 26, 2020 6:45 am Reply
 • Đang ứng dụng rồi

  NGÔ VĂN KHANG February 26, 2020 6:45 am Reply
 • Đấu thầu của tương lai

  TVT dautuduan February 26, 2020 6:45 am Reply
 • chia sẻ hay

  Bê tông Nhựa nóng SAFICO February 26, 2020 6:45 am Reply
 • Mô hình đấu thầu minh bạch hơn

  My Hometown - Kim Thành February 26, 2020 6:45 am Reply
 • .

  Ankhang Thinhvuong February 26, 2020 6:45 am Reply
 • Kênh “Tri thức Tổng hợp” mong muốn đem đến cho các bạn nguồn tài liệu hữu ích, kiến thức đa dạng và phong phú, các công nghệ hiện đại, các mẹo vặt cuộc sống, giây phút giải trí công nghệ tuyệt vời…/ The channel "Tri thuc Tong hop" desires to bring you useful resources, diverse knowledge and rich, modern technology, life tips, great entertainment moments …
  Mọi chi tiết xin cần tư vấn hoặc có khiếu nại về bản quyền xin vui lòng liên hệ/ For more information please contact us or have a copyright complaint
  Full name: Ngo van Khang
  Vocation: Civil engineer
  Office: TVT Thinh Vuong Joint Stock Company
  Address on GoogleMap: https://goo.gl/maps/ZKzi8L5cb7R2
  Mobile/Zalo/Skype: 0974 505 320
  Email: ankhangthinhvuong0711@gmail.com
  Facebook: https://www.facebook.com/ngo.vankhang.9
  Youtube: https://www.youtube.com/user/vankhang071183

  Tri Thức Tổng Hợp February 26, 2020 6:45 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *