Categories

Hợp đồng đặt cọc có phải công chứng?(PLO)- Hợp đồng đặt cọc là hợp đồng pháp luật không quy định bắt buộc phải công chứng. Tuy nhiên theo điều 2, Luật Công chứng, Công chứng viên vẫn tiến hành chứng nhận những hợp đồng mà các bên tự nguyện tự nguyện yêu cầu… Công chứng viên Nguyễn Hồ Phương Vinh, Phó Trưởng Phòng Công chứng số 1 sẽ tư vấn thêm cho bạn đọc xung quanh vấn đề này.

Nguồn: https://land365.vn/

Article Tags:
Article Categories:
Mua bán

Comments

  • giá trị lớn thì nên công chứng

    Luat su Thu Doan March 4, 2020 12:35 am Reply
  • Cái con áo nâu nâu ở bến tre này

    NHẤT KHANG yến sào March 4, 2020 12:35 am Reply
  • Vậy nếu trường hợp Ký hợp đồng đặt cọc ko qua công chứng thì sao, khi xảy ra việc ng bán ko bán nữa, và người mua ko mua nữa thì sao, nó khác gì với việc hợp đồng có công chứng ? việc bồi thường khác nhau chỗ nà 😛

    THÁI PHẠM OFFICIAL March 4, 2020 12:35 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *