Categories

ĐẰNG SAU CÁNH CỬA VĂN PHÒNG HỘI THÁNH TIN LÀNH HÀ NỘI!???Trợ lý Linh Vụ Tuấn Anh, Chấp sư Huy Việt và sau đó là nhiều chấp sự khác tranh, dành, khống chế Thư ký – Quyền Điều hành Hội Thánh để CƯỚP Dấu của Hội Thánh!!!!
CHẤP SỰ HUY VIỆT TUYÊN BỐ KHÔNG CÔNG NHẬN QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁO HỘI – TỔNG HỘI – HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM (MIỀN BẮC)!!!
Ôi Chúa Ôi… trước đó, họ vu khống Thư ký Hội Thánh Cướp dấu!?

Nguồn: https://land365.vn/

Article Tags:
Article Categories:
Tin tức

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *