Categories

CÔNG CHỨNG XONG LÀ MẤT NHÀHàng chục hộ dân không được chứng thực giấy Khai sinh và các giấy tờ khác vì nợ tiền đóng góp làm đường tại xã Hồng Phong, huyện An Dương, Hải Phòng. Có người làm thủ tục xin cấp giấy khai sinh cho con gái, nhưng không được cán bộ tư pháp hộ tịch tiếp nhận hồ sơ, do gia đình có ba nhân khẩu và thôn quy định phải đóng 600.000 đồng/một nhân khẩu cho khoản tiền làm đường. Người dân trong thôn xác nhận đây là khoản tiền chưa được họ đồng thuận. Trong khi đó, có công chứng viên tại Hà Nội vi phạm quy định về thời hạn công chứng, công chứng trước khi đương sự yêu cầu, vi phạm quy định về ghi địa chỉ công chứng và đặc biệt là việc công chứng viên không có mặt khi những người tham gia mua bán đất đai ký vào bản hợp đồng…dẫn đến thực hiện sai hợp đồng chuyển nhượng và hợp đồng cho tặng quyền sử dụng đất. Lỗ hổng trong chứng thực và công chứng mặc dù đã có Luật và văn bản pháp quy, sẽ là nội dung của Chương trình Cải cách hành chính hôm nay.

Nguồn: https://land365.vn/

Article Tags:
Article Categories:
Mua bán

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *