Categories

Cấp sổ đỏ cho nhà mua bán qua giấy viết tay cần những gì?Theo Nghị định 01/2017/NĐ-CP, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có vi phạm pháp luật đất đai trước ngày 1/7/2014 mà đã ở ổn định trên diện tích đó thì vẫn được cấp sổ đỏ.

Nguồn: https://land365.vn/

Article Tags:
Article Categories:
Mua bán

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *