Categories

Cảnh giác khi đặt cọc mua ô tô dịp Tết | VTC1VTC1 | Bộ Công Thương khuyến cáo người tiêu dùng cần đọc kỹ các quy định trong biên bản thỏa thuận đặt cọc mua ô tô nhằm kịp thời phát hiện những điều khoản bất lợi

Nguồn: https://land365.vn/

Article Tags:
Article Categories:
Mua bán

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *