Categories

Cách hóa giải "Đất Xấu" thành đất hợp Phong Thủy – Thầy Thích Trúc Thái Minh🙏 Chúc Quý Phật Tử Luôn An Lạc Hạnh Phúc và Thành Công Trên Con Đường Tu Học Phật Pháp. Nam Mô A Di Đà Phật !
➥ Đăng ký theo dõi Kênh tại đây:
Sự ủng hộ của quý vị chính là động lực to lớn để tôi tiếp tục chia sẻ những bài thuyết pháp hay hơn nữa!
#thichtructhaiminh #thuyetphap #loiphatday #phatphap #vuonhoaphatgiao

Nguồn: https://land365.vn/

Article Tags:
Article Categories:
Phong thủy

Comments

 • Dạ thỉnh được thầy về khó lắm bạch thầy. Đất con đan ở ko lành. Bạch thầy có cánh nào mình tự hóa giải ko ạ. Bạch thây giúp con

  hồ hà quỳnh anh Hi March 9, 2020 3:30 am Reply
 • Trong xa hoi nay chi cân ai nghe môt lân thôi thi ta củng đã thanh nguoi rôi

  Nguyễn xuân Hải March 9, 2020 3:30 am Reply
 • Con có 1 mong ước con có dc 1 gia đình hạnh phúc bố con bớt uống rượu{con hận bố}

  đẹp zai cường March 9, 2020 3:30 am Reply
 • Nam mô Adidaphat!

  Tung Nguyen March 9, 2020 3:30 am Reply
 • Bạch thầy .Con rất muốn gặp thầy vì con có rất rất nhiều chuyện bôi rôi .

  Trong Doan March 9, 2020 3:30 am Reply
 • moingyoucannaotri

  Hua Nguyen March 9, 2020 3:30 am Reply
 • nhaphatphuchau

  Hua Nguyen March 9, 2020 3:30 am Reply
 • thayrattriduc.. chuan

  Hua Nguyen March 9, 2020 3:30 am Reply
 • dechachemminhlabathieu

  Hua Nguyen March 9, 2020 3:30 am Reply
 • danhquataymelachet

  Hua Nguyen March 9, 2020 3:30 am Reply
 • noi nguoiphainghedapmetin

  Hua Nguyen March 9, 2020 3:30 am Reply
 • hictiengtrungdelambanoi… hocdclentqdethinhtamkinh

  Hua Nguyen March 9, 2020 3:30 am Reply
 • thayhockinhratgioitrongthayrathien… nhungcungthaykohocnoi

  Hua Nguyen March 9, 2020 3:30 am Reply
 • qualaytamnaotot

  Hua Nguyen March 9, 2020 3:30 am Reply
 • chamemakhoethitot

  Hua Nguyen March 9, 2020 3:30 am Reply
 • chamevaylakhocon

  Hua Nguyen March 9, 2020 3:30 am Reply
 • thatsulahai

  Hua Nguyen March 9, 2020 3:30 am Reply
 • chaconthuongxuyendanhdaptatdamvameconcaunghechoi

  Hua Nguyen March 9, 2020 3:30 am Reply
 • .nammophatduocsu

  Hua Nguyen March 9, 2020 3:30 am Reply
 • nhatthietamanhoavitram

  Hua Nguyen March 9, 2020 3:30 am Reply
 • nhanlinannanlithan

  Hua Nguyen March 9, 2020 3:30 am Reply
 • nammotatkietlatdoaymong

  Hua Nguyen March 9, 2020 3:30 am Reply
 • Con moon xinmathienglinhthilamsaothconkothichnhamoilamin

  Hua Nguyen March 9, 2020 3:30 am Reply
 • ducmattonhuthayok

  Hua Nguyen March 9, 2020 3:30 am Reply
 • ducthaydep

  Hua Nguyen March 9, 2020 3:30 am Reply
 • nhinthaycodepnhiuko

  Hua Nguyen March 9, 2020 3:30 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *